General Permitting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the Concept of Civil Society

  1. Nаtaliya Radanovych

Abstract

 

Ogólnie dozwolony typ regulacji prawnej jako instrument wdrożenia idei
społeczeństwa obywatelskiego


W artykule przedstawiono opracowanie na temat niektórych aspektów ogólnie dozwolonego typu regulacji prawnej. Analizie poddano zakres dopuszczalności i zakres ograniczeń. Rozwiązanie tego problemu spowodowane jest w szczególności wyjaśnieniem możliwości regulacyjnych zakazów prawnych. Ustalono, że podstawą metodologiczną regulacyjnej charakterystyki ograniczeń stanowią ich pośrednictwo prawne, które realizowane będzie za pomocą przepisów prawnych zabraniających, gdyż ich formalna definicja jasno określa zakres zabronione i oddziela, «cięci» przestrzeń dozwolonego. Pozwala to na legalno-formalne «uruchomienie» mechanizmu ogólnie dozwolonego typu regulacji, dokonać zezwolenia na stosowanie niektórych praw i wolności poprzez ich sprawdzenie na zakazy prawne.
Badanie sfery pozwoleń prowadzone jest «we wtórnym» – po ilości zaprzeczeń – porządku i jest bezpośrednio związana z problematyką natury prawnej wolności. Uaktywnia to kategorie zainteresowania, wartości, kompleks możliwości, system ograniczeń i przymusu, a także pozwala na szersze zrozumienie ogólnoteoretycznych kategorii takich jak: porządek, właściwe zachowanie, nadużycie prawem i w końcu przeznaczenie samego prawa pozytywnego i jego możliwości w zapewnieniu postulatów społeczeństwa obywatelskiego.

 

Download article

This article

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

6, 2015

Pages from 35 to 52

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout