Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Karta Polaka — próba niełatwej oceny

  1. Ewa Żołnierczyk ORCiD: 0000-0003-2168-0597

Abstract

The Pole’s Card — attempt at a difficult assessment


The Pole’s Card was introduced into the Polish legal order with the Act of 7 September 2007. The Pole’s Card is issued to Poles living in the East after they fulfil statutory requirements.
The consul can issue, decline to issue and invalidate The Pole’s Card. It is possible to appeal the decision of The Consul to the Council of Poles in the East within 30 days from the day of receiving the decision. The Pole’s Card is issued for the period of 10 years, with possibility of its extension. The card holder is granted numerous rights, most importantly he is released from the obligation to possess a permission to work in Poland and may conduct economic activity in accordance with the principles which bind Polish citizens. The Pole’s Card is particularly popular among the Ukrainians. The Pole’s Card does not give the right to settle on the territory of Poland nor does it give the right to procurement of the Polish citizenship status. The document presents compensation to many compatriots who live outside the country for various (mainly historic) reasons.

Карта Поляка — спроба нелегкої оцінки


Карта поляка була впроваджена до польської правової системи законом від 7 вересня 2007 р. Документ був скерований передусім і виключно до поляків, які проживали на Сході. Може здатися, що ці поляки з різних причин — економічних, політичних чи правових мають більші ніж співвітчизники, проживаючі у інших частинах Європи чи світу трудності з підтримкою зв’язків з країною. Карта поляка признається, після проведення процесу доведення, який регулюється Кодексом адміністративного про­вадження, консулом. Консул, як орган державної адміністрації, який функціонує за кордоном, видає карту з використанням інституції адміністративного признання (хоча б виконуючи оцінку знання особою, яка склала заявку польської мови). Консул видає карту після виконання умов, передбачених законом, особі, яка подала заявку. Невиконання умов або виникнення однієї з причин передбачених ст. 19 п. від 2 до 6 закону, передбачає відмову у наданні карти поляка. Відмова у видачі карти не закри­ває шлях для зацікавленої сторони, так як закон передбачає можливість оскарження рішення — протягом 30 днів до Ради з питань поляків на сході (орган, який функ­ціонує при Голові Ради Міністрів). Як правило, карта поляка видається на певний термін — 10 років, хіба що особа, яка склала заявку закінчила 65 років — тоді карта видається на невизначений термін. Карта протягом терміну своєї дії може бути ви­знана недійсною, якщо її власник поводиться таким чином, що принижує Польську республіку чи поляків, коли виступить одна з умов, зазначених у ст. 19 п. 2 і 4–6 за­кону (з огляду на причини національної оборони, безпеки або охорони правопорядку Польської Республіки або особа, яка подала заявку діяла або діє завдаючи шкоду дер­жавним інтересам Польської Республіки), або її власник від неї відмовиться. Рішення консула щодо анулювання карти поляка може підлягати оскарженню — процедура і терміни оскарження аналогічні до тих при оскарженні рішення про відмову надання карти поляка. Карта поляка надає багато прав її власнику, серед яких найважливішим здається бути відсутність вимоги мати дозвіл на працю у Польщі або право розпо­чати чи виконувати господарську діяльність згідно з принципами, які застосовуються до польських громадян. До каталогу прав особи, яка володіє картою поляка також зараховуються: можливість розпочати і проходи навчання у вузах та інших навчаль­них закладах, а також участь у наукових дослідженнях, використання форм освіти, передбачених законом про систему освіти, користування системою медичної опіки, але лише у надзвичайних ситуаціях (хіба що міжнародний договір, стороною якого є поляк передбачає більш сприятливі умови), пільги при користуванні державним залізничним транспортом, а також безкоштовний вхід до музеїв.
Незважаючи на досить довге функціонування закону про карту поляка, відсутня чітка відповідь щодо відчутних привілеїв для її власника. Карта передусім не є до­кументом, який дозволяє перетинати кордон, також не є візою. Карта поляка не дає права до проживання на території Польської Республіки, а також не робить її власника громадянином Польщі. Законодавець прагнув зменшити бар’єри доступу до держави, польської культури, традиції, форм освіти для людей, які тих, хто визнає свою при­належність до польського народу, проте з різних причин проживають зараз на Сході і здається, що це прагнення можна оцінити позитивно з практичної точки зору.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

7, 2016

Strony od 207 do 218

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy