Reviewers

 

Prof. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski, Poland)

Prof. UWR dr hab. Przemysław Dąbrowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Poland)

Prof. Lech Dubel (Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej, Poland)

Prof. Maciej Chmieliński (Uniwersytet Łódzki, Poland)

Prof. Karol Kiczka (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Prof. Józef Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Dr hab. Anna Machnikowska (Uniwersytet Gdański, Poland)

Prof. Mykola Jakymczuk (Państwowa Akademia Prokuratury w Kijowie, Ukraine)

Prof. Mykola Kobylec’kyj (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraine)

Prof. Dmytro Lykianec’ (Ukraińska Akademia Bankowości w Sumach, Ukraine)

Prof. Petro Rabinovych (Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraine)

Prof. Zoreslawa Romovska (Akademia Adwokatury Ukrainy w Kijowie, Ukraine)

dr hab. Anna Stawarska - Rippel (Uniwersytet Śląski, Poland)

Prof. Iryna Zaverukha (Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraine)

 

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout