Articles

Mykoła Seńko : 0000-0003-3257-1441

Articles

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractDownload article

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout