Articles

Daniel Butyter : 0000-0002-0810-6227

Articles

Szara strefa w gospodarce Ukrainy

AbstractDownload article

shadow economy, shadow economic activities, level of shadow economy, Ukraine, shadowing, corruption, szara strefa, aktywność szarej strefy, stopa szarej strefy, Ukraina, korupcja

Gospodarcze i polityczne znaczenie terytorium republik ludowych na wschodzie Ukrainy

AbstractDownload article

terytoria sporne, Rosja, Ukraina, Ługańska Republika Ludowa, Doniecka Republika Ludowa, disputed territories, Russia, Ukraine, Lugansk People’s Republic, Donetsk People’s Republic

Problemy współczesnej gospodarki Ukrainy — analiza struktury PKB

AbstractDownload article

Ukraine, GDP, Dutch disease, industrial production, metals and metal products, mining, Ukraina, PKB, choroba holenderska, produkcja przemysłowa, metale i hutnictwo, górnictwo

Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską a Kaukazem Południowym

AbstractDownload article

foreign trade, Southern Caucasus, Association Agreement, Azerbaijan, Armenia, Georgia, European Union, handel zagraniczny, Kaukaz Południowy, umowa stowarzyszeniowa, Azerbejdżan, Armenia, Gruzja, Unia Europejska

Alternatywne połączenia logistyczne między Polską i państwami Partnerstwa Wschodniego

AbstractDownload article

Partnerstwo Wschodnie, rynek transportowy, infrastruktura transportowa, logistyka, Eastern Partnership, transport market, transport infrastructure, logistics

Konsumpcja towarów z Unii Europejskiej na Ukrainie

AbstractDownload article

Umowa stowarzyszeniowa Unii Europejskiej jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego

AbstractDownload article

Unia Europejska, umowa stowarzyszeniowa, polityka zagraniczna UE, European Union, Associatin Agreement, foreign policy of European Union

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractDownload article

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractDownload article

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Wystąpienie państwa członkowskiego z Unii Europejskiej w świetle art. 50 TfUE na przykładzie Wielkiej Brytanii

AbstractDownload article

European Union, Member States, TFEU, withdrawal from the EU, Brexit, Європейський Союз, країни члени, Договір про функціонування ЄС, вихід з ЄС, Брексіт

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout