Articles

Józef Koredczuk : 0000-0002-3471-586X

jozef.koredczuk@uwr.edu.pl

Articles

Go to page: 123 > >>

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Download article

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918

AbstractDownload article

Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina

Download article

Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014

Download article

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

administration, the Second Republic of Poland, the interior minister, Tarnopol, province, адміністрація, ІІ Польська Ρеспубліка, Міністерство внутрішніх справ, Тернопіль, воєвода, Тернопільське воєводство governor, Tarnopol province

Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

II Rzeczypospolitej, kadencja Senatu, mniejszość narodowa, Senat, senatorowie ukraińscy, the Second Polish Republic, term of Senate, national minority, the Senate, Ukrainian Senators

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractDownload article

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie międzywojennym

AbstractDownload article

висловлення останньої волі, Апеляційний суд у Львові, спадкода- вець, свідки при заповіті, приватний заповіт, last will and testament, Lvov Court of Appeal, testator, will witnesses, private will

Views of Archbishop Józef Teodorowicz about the Senate during his work on the March Constitution of 1921

AbstractDownload article

arcybiskup lwowski, Komisja Konstytucyjna, Konstytucja Marcowa, posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, senat, wiryliści, Constitutional Committee, Lviv Archbishop, March Constitution, Senate, sessions of the Legislative Sejm

Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractDownload article

Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

AbstractDownload article

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractDownload article

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout