Articles

Krystyna Sawicka

Articles

Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i kontroli wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

Absolutorium komunalne (według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

Download article

Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe

Download article

Dług publiczny samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce

AbstractDownload article

Lokalne prawo podatkowe

AbstractDownload article

Postępowanie w zakresie wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Download article

Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout