Articles

Adriana Kalicka-Mikołajczyk : 0000-0002-1250-5052

adriana.kalicka-mikolajczyk@uwr.edu.pl

Articles

Plan działania — instrument realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na przykładzie państw Europy Wschodniej

AbstractDownload article

Pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu — nowa forma współpracy gospodarczej Unii Europejskiej z krajami partnerskimi Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractDownload article

European Neighbourhood Policy, deep and comprehensive free trade area, free trade agreement, association agreemen

Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej

AbstractDownload article

Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą

AbstractDownload article

EU international responsibility for association agreements — remarks in the light of the current Court of Justice of the European Union judgements

AbstractDownload article

odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana, odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana, international responsibility, association agreement, mixed agreement

Współpraca finansowa między Wspólnotą Europejską a państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku

Download article

Unia celna jako forma integracji gospodarczej

Download article

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractDownload article

European Union, European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood and Partnership Instrument, TACIS, MEDA

European Union–Belarus relations within the framework of the European Neighbourhood Policy and Eastern Partnership

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout