Articles

Mykoła Kobyleckyi : 0000-0003-0365-8513

mykola.kobyletskyi@lnu.edu.ua

Articles

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim

AbstractDownload article

Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego (XVIII – początek ХІХ w.)

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout