Articles

Maciej Marszał : 0000-0001-7998-5743

marszal@prawo.uni.wroc.pl

Articles

Go to page: 12 > >>

Słowo wstępne

Download article

Słowo wstępne

Download article

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939)

AbstractDownload article

Ukrainians, Poland, political thought, neighbourhood

Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractDownload article

Stosunki polityczne faszystowskich Włoch z Trzecią Rzeszą w opinii polskich elit politycznych w latach 1933–1939

AbstractDownload article

Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)

AbstractDownload article

thought, politics, communism, propaganda, psychosphere

Włoski faszyzm w interpretacjach polskich socjalistów (1922–1939)

AbstractDownload article

Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractDownload article

Polskie interpretacje genezy włoskiego faszyzmu 1922–1939

AbstractDownload article

Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego

Download article

Rzymianie czy barbarzyńcy? Z dyskusji nad reformą programu studiów prawniczych w Polsce w latach 1931–1937

Download article

Tragiczne w losy kobiet w cieniu wielkiej wojny (Tomasz Kruszewski, „Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej (październik 1944 – 8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu”, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, ss. 147)

Download article

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout