Artykuły

Bogusław Sołtys ORCiD: 0000-0002-8359-7732

Artykuły

Reprezentacja spółki cywilnej na tle jej charakteru prawnego

Pobierz artykuł

Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych

AbstractPobierz artykuł

O  potrzebie wzmocnienia ochrony przedsiębiorców oraz innych podmiotów niebędących konsumentami przed nadużyciami wolności kontraktowej

AbstractPobierz artykuł

Czas najwyższy na zmiany w modelu kontroli niedozwolonych postanowień wzorców umownych

AbstractPobierz artykuł

Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych

AbstractPobierz artykuł

umowy o świadczenie usług prawniczych, rodzaje, charakter prawny i charakterystyka umów o świadczenie usług prawniczych, sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych, legal services contract, legal character and characteristic of legal services contracts, types of legal services contracts, purpose of normative distinction of the group of legal services contracts

Rynek usług prawniczych w Polsce

AbstractPobierz artykuł

юридичні послуги, регульований та нерегульований ринок юридич- них послуг, професії народної довіри, нотаріуси та професійні юрпредставники, ад- вокати, юрконсульти, патентні повірені, податкові консультанти, державні та закор- донні суб’єкти сфери юридичних послуг, економічна свобода, свобода договорів, свобода підприємництва, свобода сфери послуг, modern legal services market in Poland, legal services definition, regulated and non-regulated legal services market, professions of public trust, notaries and professional attorneys, advocates, legal advisers, patent attorneys, tax advisors, national and foreign legal services providers, economical freedom, freedom of contract, freedom of establishment, freedom to provide services

Głos w sprawie specjalizacji w świadczeniu usług prawniczych

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy