Articles

Andrzej Bator : 0000-0003-4772-7920

Articles

Czy koniec teorii prawa?

Download article

Polityczność nauki prawa i praktyki prawniczej — wprowadzenie

Download article

Postanalityczna teoria i filozofia prawa. Nowe szanse, nowe zagrożenia?

AbstractDownload article

Systemowość prawa wobec konfliktów społecznych

AbstractDownload article

Theses to the fuss about principles

AbstractDownload article

artysta – preceptor/uczestnik artefaktu, sztuka krytyczna, estetyka, piękno, sens, artist – preceptor/artifact participant, critical art, aesthetics, beauty, sense

Stosunki gospodarcze jako dziedzina współpracy nauk prawnych i ekonomicznych. Uwagi z perspektywy analitycznej teorii prawa

AbstractDownload article

Głos Artysty, czyli o strategii i sytuacji artystycznej

Download article

Acheiropoietos jako prototyp wizerunku?

Download article

Historia Katedry Teorii i Filozofii Prawa

AbstractDownload article

O dwóch nietypowych koncepcjach normy oraz o ryzyku związanym z zewnętrzną integracją prawoznawstwa

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout