Artykuły

Józef Koredczuk

kored@prawo.uni.wroc.pl

Artykuły

Przejdź do strony: 12 > >>

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918

AbstractPobierz artykuł

Bibliografia uzupełniająca prac naukowych Profesora Kazimierza Orzechowskiego

Pobierz artykuł

Bibliografia prac naukowych Profesora Edmunda Kleina

Pobierz artykuł

Bibliografia prac Profesora Alfreda Koniecznego za lata 2004–2014

Pobierz artykuł

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

administration, the Second Republic of Poland, the interior minister, Tarnopol, province, адміністрація, ІІ Польська Ρеспубліка, Міністерство внутрішніх справ, Тернопіль, воєвода, Тернопільське воєводство governor, Tarnopol province

Powstanie Zakładu Historii Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykuł

history of administration, the Institute of History of State and Law, the Department of History of Administration, studies in administration

Prawo karne w pracach Profesora Kazimierza Orzechowskiego

AbstractPobierz artykuł

Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykuł

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractPobierz artykuł

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Dzieje Zakładu Powszechnej Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego

AbstractPobierz artykuł

Recenzja: Adam Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917–1991, czyli historia wszechzwiązkowego komunistycznego prawa (bolszewików). Krótki kurs, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ss. 395 + XXVI (Wykłady specjalizowane)

Pobierz artykuł

Zwalczanie działalności ugrupowań komunistycznych w polskim prawie karnym okresu międzywojennego

AbstractPobierz artykuł

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy