Articles

Barbara Adamiak

Articles

Od klasycznych do współczesnych koncepcji gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej

Download article

Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy

AbstractDownload article

silent dealing with the case, presumption of the correctness, durability, limits of durability, modes of verifi cation, milczące załatwienie sprawy, domniemanie prawidłowości, trwałość, granice trwałości, tryby weryfi kacji

Koncepcja prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych

Download article

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego

AbstractDownload article

O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego

AbstractDownload article

Recenzja: „Wrocławska Diagnoza Społeczna” — seria wydawnicza, t. 1–3

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout