Articles

Pyłyp Pyłypenko : 0000-0001-9263-282X

Articles

Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia

AbstractDownload article

ubezpieczenie społeczne, usługi socjalne, bezpieczeństwo materialne, zatrudnienie, gwarancje zatrudnienia, social insurance, social services, material security, employment, employment guarantees

O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout