Articles

Wołodymyr Burdin

Articles

Sporne zagadnienia niepoczytalności w prawie karnym Ukrainy

AbstractDownload article

Etapy popełnienia przestępstwa w ukraińskiej doktrynie prawa karnego: pojęcia i rodzaje

AbstractDownload article

Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu oraz eksploatacji pojazdów według KK Ukrainy

AbstractDownload article

Przestępstwo, bezpieczeństwo ruchu, pojazdy, odpowiedzialność karna, zróżnicowanie odpowiedzialności karnej, crime, traffic safety, transport, criminal responsibility, differentiation of criminal responsibility

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout