Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 1, 2010

Spis treści

Download articleDownload article

Słowo wstępne

Download articleDownload article

Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych regulacji praw człowieka

AbstractDownload articleDownload article

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Download articleDownload article

Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego

AbstractDownload articleDownload article

Ewolucja paradygmatu procesu karnego

AbstractDownload articleDownload article

Sporne zagadnienia niepoczytalności w prawie karnym Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy

AbstractDownload articleDownload article

Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy

AbstractDownload articleDownload article

Koncepcja prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych

Download articleDownload article

Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich

AbstractDownload articleDownload article

Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout