Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 5, 2014, ss.320

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

“kopa” courts, functions of “kopa” courts, Ukrainian legal customs, court history

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukrainians, Poland, political thought, neighbourhood

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Central-Eastern Europe, mountains, geopolitics, geographical determinism, national and cultural penetration, genius loci, significance of the highlanders way of life

Kościół prawosławny na Dolnym Śląsku (od zakończenia II wojny światowej do rozpoczęcia akcji „Wisła”)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Orthodox Church, Lower Silesia, parish, priestly, Orthodox Christians

Transhumanizm i perspektywy jego oddziaływań na prawoznawstwo. Wybrane problemy

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

transhumanism, modern legal philosophy, legal theory, jurisprudence

Rządy prawa. Uwagi o znaczeniu i ewolucji pojęcia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

the rule of law, principles, administration, European Union

Kryzys w teorii ekonomii

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

balance, economic crisis, endogenous and exogenous theories, demand and supply shocks

Unia Europejska jako wspólnota oparta na wartościach — znaczenie dla państw sąsiadujących

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

EU values, Lisbon Treaty, fundamental rights, EU neighbors, EU membership

Perspektywy współpracy Polski z Ukrainą

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Poland, Ukraine, Association Agreement, transborder cooperation

Instrumenty wsparcia finansowego krajów partnerskich w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

European Union, European Neighbourhood Policy, European Neighbourhood and Partnership Instrument, TACIS, MEDA

Notion and content of informational-supportive records and their place in the system of criminalistic registration

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

rejestracja kryminalistyczna, informacyjno-wspierająca dokumentacja, zabezpieczenie informacyjne, криміналістична реєстрація, довідково-допоміжні обліки, інформаційне забезпечення

Symetryczność prawa do podatków

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

symmetry of human right to taxes, spatial symmetry of human right to taxes, temporal symmetry of human right to taxes, right to claims, tax duty

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Recognition of evidence inadmissibility in criminal process: The main scientific and theoretical concepts

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

dowód, postępowanie karne, koncepcja uznania dowodów za niedopuszczalne, доказ, кримінальний процес, концепція визнання доказів недопустимими

Przesłanki materialnoprawne dochodzenia roszczenia regresowego przez podmiot odpowiedzialny w stosunku do funkcjonariusza publicznego na gruncie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

civil liability, material liability, public official, gross violation of the law, recourse claim

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy