Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 4, 2013, ss.372

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-prawny

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Jewhen Ołesnycki: trzy wcielenia przewodnika – prawnik, polityk, organizator

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Prawne odniesienia państwa do Kościoła greckokatolickiego w II Rzeczypospolitej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Litwa w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Współczesne ujęcia reformowania konstytucyjnego modelu lokalnej władzy publicznej na Ukrainie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sąd Najwyższy USA w amerykańskim porządku ustrojowo-politycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zagadnienie elastyczności polskiego prawa podatkowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dekodowanie zwrotów niedookreślonych na przykładzie przepisów nowelizujących ustawę o dostępie do informacji publicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dług publiczny samorządu terytorialnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ustawodawstwo o procedurze administracyjnej na Ukrainie: jaki będzie wybór?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Podstawowe zasady regulacji prawnych kredytowania konsumpcyjnego na Ukrainie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Neoliberalna reforma emerytalna – po kilkunastu latach

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Uwagi na temat problemu przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ekspertyza w ujęciu procesowym i kryminalistycznym

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ochrona dziedzictwa archeologicznego. Wspólne problemy, wspólne obowiązki

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy