Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 3, 2012, ss.460

Spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV–XVIII wiek)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Aspekty ekonomiczne współpracy Unii Europejskiej i Polski z Ukrainą

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Arbitraż inwestycyjny w stosunkach polsko-ukraińskich

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Akty normatywno-prawne Ukrainy: wybrane zagadnienia teoretyczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Odrodzenie oraz ewolucja samorządu lokalnego na Ukrainie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Etapy popełnienia przestępstwa w ukraińskiej doktrynie prawa karnego: pojęcia i rodzaje

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Problemy powstające na tle stosowania niektórych rozwiązań prawnych wprowadzonych w Polsce w celu skutecznego wykrywania i dowodzenia nowych form przestępczości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

O karno-relewantnym dezinformowaniu jako środku przeciwdziałania działalności przestępczej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym jako jedna z form ochrony prawnej udzielanej większej liczbie podmiotów

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niewykonalność obowiązku administracyjnoprawnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Lokalne prawo podatkowe

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Charakter prawny opłat publicznych na przykładzie opłaty skarbowej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dziedzinie pomocy społecznej na Ukrainie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Niektóre problematyczne zagadnienia dotyczące rozporządzania wspólnym majątkiem małżonków na Ukrainie

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sprawozdanie z nadania przez Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie godności doktora honoris causa Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr. hab. Markowi Bojarskiemu

Pobierz artykułPobierz artykuł

Uroczystość nadania Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi tytułu doktora honoris causa Kijowskiego Uniwersytetu Prawa

Pobierz artykułPobierz artykuł

Współczesne tendencje nauczania prawa na Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Uniwersytecie Wrocławskim

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy