Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 9, 2018, ss.176

Strony redakcyjne i spis treści

Pobierz artykułPobierz artykuł

Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego (początek XVII–koniec XIX wieku)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

doktryna prawa cywilnego, urzędnicy państwowi, wydział prawa, Uniwersytet Lwowski, Galicja

Poglądy arcybiskupa Józefa Teodorowicza na temat senatu w trakcie prac nad Konstytucją Marcową z 1921 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

arcybiskup lwowski, Komisja Konstytucyjna, Konstytucja Marcowa, posiedzenia Sejmu Ustawodawczego, senat, wiryliści

Czek i jego forma w projekcie ustawy czekowej z 1923 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kodyfi kacja prawa czekowego, rezolucje haskie w zakresie prawa czekowego z 1912 ro ku, projekt prawa czekowego z 1923 ro ku, forma czeku, klauzula czekowa, zlecenie zapłaty, bierna zdolność czekowa

Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

odpowiedzialność międzynarodowa, umowa stowarzyszeniowa, umowa mieszana

Postkolonialna koncepcja hybrydyczności a prawa własności kulturowej. Pomiędzy dynamiką kultury a esencjalizmem

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kultura, własność, hybryda, postkolonializm

Sądowe zastosowanie aktów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy jako źródeł prawa administracyjnego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Sąd Konstytucyjny Ukrainy, źródło prawa administracyjnego, orzeczenie sądowe, pozycja prawna

Definicja legalna działalności gospodarczej z Ordynacji podatkowej a determinanty jej formułowania

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

definicja prawna, działalność gospodarcza, determinanty formułowania definicji w prawie podatkowym

Okoliczności, przy których zaistnieniu możliwe jest sporządzenie testamentu ustnego według polskiego prawa spadkowego

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

polskie prawo spadkowe, testament, testament, specjalna forma testamentu, testament ustny

Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

ubezpieczenie społeczne, usługi socjalne, bezpieczeństwo materialne, zatrudnienie, gwarancje zatrudnienia

Finasowanie budowy kolejowych obiektów infrastruktury usługowej w świetle prawa pomocy publicznej — o potrzebie większej przejrzystości

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

transport kolejowy, prawo UE, Pomoc publiczna, zasada inwestora rynkowego, efekt zachęty

Bezpieczeństwo imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem meczów piłki nożnej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

bezpieczeństwo, prewencja przeciw ekstremizmowi, organizacja imprez sportowych

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy