Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze

9, 2018

2019

Pages: 176

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Znaczenie doktryny prawa cywilnego dla rozwoju Wydziału Prawa Uniwersytetu ...
(Wołodymyr Kachnycz)

Views of Archbishop Józef Teodorowicz about the Senate during his work on t...
(Józef Koredczuk)

Cheques and their form in the draft of the law of cheques of 1923
(Leonard Górnicki)

More >

8, 2017

2018

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Правові засади виникнення папських володінь в Італії (III–VI ст.)
(Borys Tyshchyk, Bogdan Gutiw)

Testament prywatny w orzeczeniach sądów apelacji lwowskiej w okresie między...
(Józef Koredczuk)

Podmioty suwerennej władzy państwowej w XX-wiecznych Niemczech
(Artur Ławniczak)

More >

7, 2016

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Sylwetki wojewodów tarnopolskich w II Rzeczypospolitej
(Józef Koredczuk)

Krótka historia polskiego sformalizowanego konstytucjonalizmu
(Artur Ławniczak)

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному ф...
(Ihor Bojko, Wołodymyr Kossak)

More >

6, 2015

2017

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Senatorowie ukraińscy w Senacie II Rzeczypospolitej
(Józef Koredczuk)

General Permitting Type of Legal Regulation as Legal Means of Realizing the...
(Nаtaliya Radanovych)

Notion and Essence of Judicial Law
(Volodymyr Reshota)

More >

5, 2014

2015

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wi...
(Marjan Bedrij)

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (191...
(Maciej Marszał)

Polityczne znaczenie Sudetów i Karpat
(Artur Ławniczak)

More >

4, 2013

2014

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Godność człowieka w prawie: wymiar filozoficzno-prawny
(Oksana Hryszczuk)

Jewhen Ołesnycki: trzy wcielenia przewodnika – prawnik, polityk, organizato...
(Taras Andrusiak)

Samorząd w miastach Hetmańszczyzny na prawie magdeburskim
(Mykoła Kobylećkyj)

More >

3, 2012

2013

Spis treści
( )

Związki prawnicze Wrocławia ze Lwowem w latach 1811–1918
(Józef Koredczuk)

Samorząd wiejski na prawie wołoskim w Galicji (XIV–XVIII wiek)
(Roman Szandra)

Ukraina w myśli politycznej Jerzego Giedroycia
(Maciej Marszał, Jacek Srokosz)

More >

2, 2011

2011

Spis treści
( )

Działalność naukowa, publiczna i polityczna profesora i akademika Stanisła...
(Andrij Kowal)

Problemy ustalenia prawdy w sprawach karnych
(Andrij Pavlyshyn)

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodark...
(Wiesława Miemiec)

More >

1, 2010

2010

Spis treści
( )

Słowo wstępne
(Andrij Bojko, Maciej Marszał)

Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych ...
(Marek Maciejewski)

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego
(Borys Tyshchyk)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout